a:tree communication

Din Business Matchmaker!

Tjänster

Som Business Matchmaker anlitas jag för uppdrag som konsult samt inom nätverkande och mentorskap.

 

Konsult

 • Ni vill ha en erfaren person som hittar nya ”leads” och referenser och kan hänvisa nya kunder till er.
 • Ni vill ha en extra resurs som kan stötta säljorganisationen och visa på förbättringsmöjligheter.
 • Ni behöver få mer utvecklingskraft och inspiration från någon som kan se utanför boxen.
 • Ni ska delta i en mässa eller ett företagsevent och behöver någon som kan koordinera arbetet och se till att allt och alla är på rätt plats i rätt tid!
 • Ni ska flytta kontoret och behöver någon som fixar ”infrastrukturen” med skyltar på kontoret, skyltning utomhus, flaggor etc etc.
 • Ni behöver hjälp men har inte de rätta kontakterna.

 

Nätverkande

 • Ni vill nå ut till nya kunder eller hitta samarbetspartners.
 • Ni behöver tillfällig förstärkning inom marknadsföring och försäljning.
 • Ni önskar att ni hade fler nya, upparbetade kanaler.

 

Mentorskap

 • Ni har en medarbetare som ska lämna företaget och, som den goda arbetsgivare ni är, vill erbjuda denne en karriärrådgivning med en utomstående person som har erfarenhet, idéer och kontakter.
 • Ni har medarbetare som varit ifrån arbetet en längre tid och behöver en nystart.
 • Ni har en medarbetare som ska få nya arbetsuppgifter och behöver extra stöd och handledning under en övergångsperiod.