a:tree communication

Välkommen till a:tree communication

Med 40 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och nätverkande arbetar jag med att stärka varumärken och företagsprofiler genom framtagning och förmedling av varor och tjänster inom marknadskommunikation.

MINA FOKUSOMRÅDEN ÄR:

Bygg och Fastighet
Exempel är foliering av tomma skyltfönster, bygg och fasadskyltar, fondväggar samt frostning/foliering av glaspartier/väggar. Vi folierar även alla typer av fordon.