a:tree communication

Din Business Matchmaker!

Om a:tree

a:tree betyder ”Arnes träd” och trädet symboliserar väl mitt nätverk;
Levande, Grönskande, Starka rötter, Står stadigt och stabilt.

Mitt träd har funnits under lång tid och kommer att finnas länge till!

Jag har koll på alla mina grenar och det finns en gren för alla behov.

Med 40 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och nätverkande arbetar jag med att stärka varumärken och företagsprofiler. Jag är aktiv i ett flertal företagsgrupper i sydvästra Skåne, och känner väl till de flesta branscher. Jag är utbildad inom coachande ledarskap, vilket präglar mitt sätt att arbeta som stöd för chefer och personal samt i mitt mentorskap.

Mina hundratals aktiva kontakter inom stora och små företag, organisationer och kommuner, kan bli värdefulla för dig och lösa många av dina utmaningar.

a:tree communication är förvisso ett företag, men framförallt är det ett stort affärsnätverk som koordineras av mig, Arne Åbjörnsson.