a:tree communication

Din Business Matchmaker!

CSR

Jag brinner för att arbeta med allt det som gör att vi skapar ett tryggt och hållbart samhälle tillsammans!

Konkret tar det sig uttryck t.ex. i mitt mentorskap för gymnasieelever på ProCivitas i Malmö:

—- Arne Åbjörnsson har under många år varit med i Mentorsprogrammet på ProCivitas i Malmö och är en mycket uppskattad mentor. Hans oerhörda lugn, outtröttliga engagemang och genuina generositet är egenskaper som betyder fantastiskt mycket då basen i mentorskap är trygghet för att relationen ska bli givande och stark.

Åsa Götze, Näringslivskoordinator ProCivitas

Sedan många år är jag även aktiv i marknadsgrupp och styrelse för Hyllie Företagsgrupp.

a:tree är en av vännerna i Piku & Friends.

Piku & Friends bidrar till IM:s arbete för allas rätt till utbildning!

Vi företagare i små och stora företag kan göra mycket gott, förutom att sälja produkter och tjänster! Eftersom mitt samhällsengagemang självfallet är ”pro bono” så kan man säga att det är mina uppdragsgivare som är med och bidrar också och gör det hela möjligt!

”What goes around comes around…”